Sudong Elektroschrauber
BA – Serie
BA 200L, BA 300L, BA400L

Drehmomentbereich 0,01 – 0,63 Nm

Sudong Elektroschrauber
BA – Serie
BA450L/P, BA450LF/PF, SD-BA500L/P, BA500LF/PF, BA550L/P, BA550LF/PF

Drehmomentbereich 0,1 – 1,86 Nm

Sudong Elektroschrauber
BA – Serie
BA600L/P, BA600LF/PF, SD-BA620L/, BA620LF, BA550L/P, BA630L/P, BA700L/P

Drehmomentbereich 0,5 – 4,41 Nm

Sudong Elektroschrauber
mit Hebelstart und Abschaltkupplung
SD-A0235L, SD-A0365L

Drehmoment 0,02 – 0,63 Nm

Elektroschrauber Sudong
Elektroschrauber Sudong

Sudong Elektroschrauber
mit Hebelstart und Abschaltkupplung
SD-A1010L、SD-A2015L、SD-A3019L

Drehmoment 0,1 – 2,45 Nm

Elektroschrauber Sudong – BC Serie
SD-BC200L, SD-BC300L, SD-BC400L
programmierbar,
mit 
Hebelstart und Abschaltkupplun
g
Drehmoment o,o1 – 0,63 Nm

Elektroschrauber BC - Serie
Elektroschrauber BC - Serie

Elektroschrauber Sudong – BC Serie
SD-BC450L – SD-BC730L
programmierbar,
mit 
Hebelstart und Abschaltkupplun
g
Drehmoment o,1 – 4,9 Nm